Ekin Anaokulları Eğitim Programımızın Özellikleri

Eğitim programımız , çocuğu merkez alan , çocuklarda ilgi ,merak araştırma isteklerini arttırmayı ve geliştirmeyi hedefleyen , çok yönlü gelişimi destekleyen yoğun yabancı dil içeren bir programdır.

 

MATEMATİK VE FENDE BÜYÜK BULUŞLAR PROGRAMI(GEMS)

GEMS etkinlikleri öğrencilerin temel fen ve matematik kavramlarını anlamalarını ve günlük yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlığını edinmelerini sağlamaktır.  Fermuarlı bir çanta içinde gerçekleşen kimyasal tepkimeden dev boyutlu sabun köpüklerinin oluşturulmasına, uzaydan geldiği söylenen garip yeşil bir maddeden güneş ısısı deneylerine kadar bütün GEMS etkinliklerinin amacı, temel bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken hayal gücünü etkilemektir. Öğrencilerin kendi başlarına buluş yapmalarına olanak sağlamaktadır.

 

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Okuma yazma becerileri olarak küçük kas gelişimi , kalem tutma ve kullanma, çizgi çalışmaları, görsel koordinasyon sağlanarak motor gelişimi desteklenmektedir.

 

PORTFOLYO ÇALIŞMASI;

Alternatif bir değerlendirme yöntemi olan portfolyo çalışmasının amacı, öğrencilerin aile üyeleri ile yaptıkları çalışma vasıtasıyla daha iyi bir iletişim kurmalarını sağlamayı aynı zamanda aileye çocuklarını okul ve öğrenme ortamını izleme fırsatı yaratarak , dolaysız değerlendirme ortamı oluşturur.

 

YAŞAYAN DEĞERLER EĞİTİMİ

Hoşgörü ve yardımlaşma

Hijyen ve sağlıklı yaşam

Doğruluk ve dürüstlük

Disiplin ve sorumluluk

Vefa ve tarih bilinci

Sevgi ve saygı

Aile ve anne

 

Bu değerleri yıl içinde çocuklarımıza faaliyetler ve katılım çalışmaları yaparak gelişmelerini sağlamaktayız.

 

OYUN GRUBU:

Oyun grubu, çocuklarımızın sosyalleşmeleri ve tüm temel alışkanlıklarını geliştirecekleri ortamlar sunuyoruz .yarım gün ve tam gün seçenekleriyle çocuklarımızı bağımsızlaştırmada ilk adımları atmalarına olanak sunuyoruz.Oyun grubu  Beylikdüzü

 

36-48 AY:

Bu gruba yönelik eğitim programımız onların ilgi ve meraklarını arttırmaya araştırma yapmaya yönelik planlarla arkadaşlık, paylaşım, sorumluluk, saygı ve sevgi ,temel ve ahlaki değerleri kazanmalarını teşvik ediyoruz.

 

48-60 AY:

Bu yaş çocuklarımızın ilgi ve hareket alanlarını destekleyerek GEMS etkinlikşleri yanında Scamper (yaratıcılık) , fen ve matematik(uzunluk, zaman vb.) , görsel sanat etkinlikleri ile okul yaşantısında ilgi duyacakları alanı belirlemelerini sağlıyoruz.Anaokulu Beylikdüzü oyun grubu çocuklar

 

60-72 AY:

İlkokula hazırlık dönemindeki bu çocuklarımızın bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yıl boyunca GEMS etkinlileri, SCAMPER eğitimi, ve okuma yazmaya hazırlık konularına göre yıl boyunca yapılan etkinliklerle desteklenmektedir.

Bu yaş grubundaki öğrencilerimize okuma yazmayı öğretmeyi değil ilkokula hazırlık programı uygulanmaktadır. Önemli olan çocuklarımıza okuma zevki ve sabrı kazandırabilmektir.Erken çocukluk döneminde okuma yazma eğitimi çocuğun gelişimini ve çocuğu dikkate almayan bir yaklaşımdır. Zaten okuma becerisi çağımız çocukları için çözülmesi kolay bir oyundur. Önemli olan okumaya ilginin arttırılması ,sürekliliğinin ve kalıcılığının sağlanmasıdır.