Ekin Anaokulları Etkinlikler

SANATSAL VE YARATICI ETKİNLİKLER:

Amaç sanat eğitimi değil sanatla eğitim olan programımızda tüm zihinsel yetenek ve süreçleri

duyularını kullanabilme ,algılama aynı zamanda düşünme ve çağrışım gibi süreçleri eğitmek demektir.

Sanatla eğitim çocuğun toplumla kendi arasındaki ilişkiyi anlayabilmelerini aynı zamanda kendilerini

ifade etmelerini sağlamaktadır. Sanat etkinliği çocuklarımızın hayata bakış açısını değiştirmekle beraber

estetik duygularını ve yaratıcılıklarını geliştirir.

sanat ve yaratıcı etkinlik yapan çocuklar

DRAMA:

Yaratıcılığı ve kendine güveni ortaya çıkaran bir etkinliktir. Drama çalışmalarımızda; Duygularıyla oyunu kendi kurgulamasını sağlayabilme ve kendini ifade edebilme becerilerini kullanmasını sağlamaya çalışılmaktadır

 

BİLGİSAYAR: Çocuklarımızın gelişen çağa ayak uydurmaları kurgulama becerilerini geliştirmeleri ve farklı bir bakış açısı kazanmaları sağlanır.

FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ:

Projeler, Geziler ve Deneyler ile öğrencilerimizin araştırma merak ve ilgilerini yaşatmaya ve arttırmaya yönelik çalışmalarla bu etkinliklerimizi zenginleştirmekteyiz.

OYUN ETKİNLİĞİ:

Oyun her çocuğun bireysel ,sosyal ve grup çalışmasındaki yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan doğal öğrenme ortamları oluşturmayı hedefleyen etkinliklerdir. Gün boyunca çocuklarımız Evcilik köşesinde, Kukla köşesinde , Kitap köşesinde, Müzik köşesinde, Blok ve Lego köşesinde bu yeteneklerini geliştirmektedirler.

 

JİMNASTİK VE DENGE ETKİNLİĞİ:

Erken çocukluk dönemindeki her çocuk planlı etkinliklerle hareket etme ihtiyacı karşılanmalıdır. Denge bu etkinliğin önemli unsurlarından olduğu için Haftada 1 saat Jimnastik ve denge etkinliği yapılmaktadır.

SERAMİK VE GÖRSEL SANATLAR ETKİNLİKLERİ

Çocuklara iki boyutlu düşüncelerini üç boyutlu görseller olarak görebilmekle beraber el ve parmak becerilerini geliştiren etkinlikleridir.

İNGİLİZCE:

İngilizce öğretmenimiz eşliğinde çevrelerinde gördükleri her yeniliği paylaşarak günlük yaşamın bir parçası haline getirmelerini sağlamak için teşvik eder. Derslerde sadece İngilizce konuşarak (Native Speaker yöntemi)İngilizce konuşmanın doğal bir süreç olduğunu gösterir.Haftanın 4 gün İngilizce eğitimi verilmektedir.

MÜZİK VE ORFF EĞİTİMİ:

Çocuklarımızın müziğin farklı tonlarını ve sesleri algılamayı, ritm tutmayı müzik aletlerini tanımayı öğrenirken bir gruba ait olma ve beraberlik duygularını öğrenirler.

SATRANÇ:

Çocuklarımızın özel satranç öğretmeni eşliğinde dikkat yoğunlaştırma, sistemli, analitik düşünme ve strateji oluşturmayı öğrenerek problem çözme becerilerini geliştirmelerini sağlamayı hedefliyoruz.

HALK OYUNLARI:

Kültürümüze sahip çıkma, koruma ve sevdirme amacıyla yurdumuzun değişik yörelerinin oyunlarını öğreniyorlar.

YÜZME:

Yüzme Federasyonundan yüzme lisanslı öğretmen eşliğinde haftada 3 gün hem eğleniyoruz hemde yüzme öğreniyoruz.yüzme dersi alan anaokulu öğrencilerimiz